LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2FN @ KO14

Тур: 2015-02-03
# Позывной WWL QRB
1 ES5PC KO38 422
2 EW3AA KO12 311
3 EW1AA KO33 255
4 YL2AJ KO16 236
5 LY2NA KO15 78
6 LY3TR KO14 59
7 LY1CO KO15 42
8 LY3BBM KO15 42
9 LY1R KO14 32
10 LY4MA KO14 5
11 LY3ZM KO14 0
12 LY3DA KO14 0