LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2HS @ KO25

Тур: 2015-02-03
# Позывной WWL QRB
1 LY4SS KO24 85
2 LY3GS KO25 83
3 LY3E KO25 83
4 LY1TT KO25 66
5 LY3F KO25 32
6 LY3L KO25 31
7 LY3DE KO25 15
8 LY2UT KO25 5