LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2DR @ KO15

Тур: 2015-03-03
# Позывной WWL QRB
1 EU4CK KO23 264
2 YL3CL KO26 194
3 LY3PDX KO14 134
4 LY3BBM KO15 113
5 LY3OO KO14 91
6 LY2CH KO15 78
7 LY2NA KO15 56
8 LY3GG KO05 49
9 LY1T KO15 28
10 LY3DT KO15 24
11 LY2HW KO15 24
12 LY2AY KO15 24
13 LY1CR KO15 0
14 LY3PEJ KO15 0