LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2NA @ KO15

Тур: 2018-03-06
# Позывной WWL QRB
1 SM3BEI JP81 761
2 OH1TP KP01 754
3 SM6BFE JO68 751
4 SK4AO JP70 743
5 DL0VV JO64 700
6 SM4DXO JP70 700
7 OZ6TY JO55 689
8 SM4BDQ JP80 686
9 OZ2AR JO65 677
10 OH5LK KP30 661
11 SK6HD JO68 659
12 SM5EPO JP80 653
13 SK5KWU JO89 623
14 SK7MW JO65 619
15 OH1ND KP00 600
16 SK0EN JO99 592
17 OH4LA KP20 589
18 SP1JNY JO73 565
19 SM7DTE JO75 545
20 EW7T KO53 508
21 ES1OX KO29 485
22 ES2MC KO29 475
23 UA1ZFG KO46 452
24 SK7HGY JO86 444
25 SN1I JO84 436
26 ES5PC KO38 434
27 OZ6BEF KO46 420
28 SM7LCB JO86 414
29 SQ2SAT JO83 375
30 YL2OK KO37 358
31 SP2FRY JO83 353
32 ES0FX KO08 338
33 EW3AA KO12 338
34 EU1AI KO33 335
35 SP2HHX JO94 280
36 SP2FAV JO94 270
37 YL2TD KO26 218
38 LY3JE KO26 210
39 YL2AJ KO16 210
40 EW4VX KO13 177
41 LY3DE KO25 177
42 EU4AX KO13 175
43 RA2FGG KO04 147
44 LY2WR KO24 120
45 LY2R KO15 97
46 LY2CH KO15 92
47 LY2J KO14 79
48 LY2FN KO14 78
49 LY1CO KO15 76
50 RA2FB KO05 59
51 LY2DR KO15 56
52 LY3PEJ KO15 56
53 LY1CR KO15 56