LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2NA @ KO15

Тур: 2018-03-13
# Позывной WWL QRB
1 SM3BEI JP81 761
2 SM6BFE JO68 751
3 SM4GGC JO69 739
4 R1AO KP40 703
5 DL0VV JO64 700
6 SF6X JO67 689
7 OZ9GE JO66 674
8 SM5EPO JP80 653
9 SK0EN JO99 592
10 SK0CT JO99 565
11 SP1JNY JO73 565
12 SM7DTE JO75 545
13 ES2DF KO29 475
14 ES2AFF KO29 464
15 SM7HGY JO86 444
16 SP2DDV JO83 389
17 SQ2SAT JO83 375
18 YL2OK KO37 358
19 SP2FRY JO83 353
20 ES0FX KO08 338
21 EW3AA KO12 338
22 YL2AJ KO16 210
23 LY3JE KO26 210
24 LY3DE KO25 177
25 EU4AX KO13 175
26 LY2BBF KO24 165
27 LY2R KO15 97
28 LY2CH KO15 92
29 RA2FB KO05 59
30 LY1CR KO15 56
31 LY3PEJ KO15 56
32 RA2FX KO05 53