LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2BBF @ KO24

Тур: 2021-04-06
# Позывной WWL QRB
1 UA2FZ KO04 313
2 YL2AJ KO16 282
3 YL2II KO26 209
4 LY2CH KO15 185
5 EU1AI KO33 173
6 LY2R KO15 150
7 LY2BDA KO24 17