LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2BDA @ KO24

Тур: 2023-04-11
# Позывной WWL QRB
1 YL2AJ KO16 279
2 YL2AO KO16 260
3 LY2VO KO15 181
4 LY2R KO15 144
5 LY2BBF KO24 17
6 LY1MV KO24 17
7 LY3FI KO24 17
8 LY0NAS KO24 12