LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2AY @ KO15

Тур: 2015-02-03
# Позывной WWL QRB
1 LY3BBM KO15 106
2 LY3TR KO14 60
3 RA2FB KO05 35
4 LY3PEJ KO15 24
5 LY2DR KO15 24
6 LY1CR KO15 24
7 LY1T KO15 5
8 LY3DT KO15 0